The Straight -> ONTDEK MEER

*Aanbieding geldig op geselecteerde items. De aanbieding kan te allen tijde worden verlengd, veranderd of geannuleerd naar goeddunken van 7 For All Mankind International zonder voorafgaande mededeling. In het bijzonder zijn promotieprijzen en –artikelen onderhevig aan verandering gedurende de restitutieperiode. De aanbieding kan verder onderhevig zijn aan drukfouten en vertraagde levering. Voorgaande aankopen komen niet in aanmerking voor de kortingsaanbieding en prijzen van voorgaande aankopen worden niet aangepast. Artikelen kunnen binnen 30 kalenderdagen na de leverdatum worden teruggestuurd.

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden ("Algemene Verkoopsvoorwaarden") zijn van toepassing op de aankoop en verzending van Goederen in NEDERLAND via onze Website. Lees deze Algemene Verkoopsvoorwaarden aandachtig alvorens een Bestelling te plaatsen. Door te bevestigen dat u deze Algemene Verkoopsvoorwaarden gelezen en aanvaard hebt bij het plaatsen van een Bestelling op onze Website, bevestigt u uw onvoorwaardelijke akkoord met deze Algemene Verkoopsvoorwaarden.

Wenst u meer informatie, of heeft u vragen over deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, gelieve onze vaak gestelde vragen pagina te raadplegen en indien u nog steeds hulp wenst, gelieve dan contact op te nemen met onze afdeling Klantenservice via onze Mail ons rubriek.

In deze Algemene Verkoopsvoorwaarden wordt met “7 For All Mankind”, “7FAM”, “we” en “ons” verwezen naar Seven for all Mankind Netherlands BV, Los Angelesstraat 4, 2548JC – 's-Gravenhage, Netherlands,, Registration nr NL-BV. KVK number-67966799, en “u” verwijst naar u, de klant. In deze Algemene Verkoopsvoorwaarden hebben woorden met een hoofdletter de betekenis die wordt bepaald in het gedeelte "Definities" verderop. Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden vormen samen met uw Bevestiging van Bestelling de overeenkomst tussen u en ons voor de levering van Goederen. Andere voorwaarden zijn niet van toepassing. De overeenkomst kan niet worden gewijzigd tenzij wij onderling met wijzigingen akkoord gaan, schriftelijk of via e-mail.

Een kopie van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden kunnen door alle gebruikers van onze Website worden bewaard in elektronische versie of worden afgedrukt.

Alle goederen worden verzonden van onze opslagplaats in Oldenzaal, Netherlands.

 • 1. INFORMATIE MET BETREKKING TOT GOEDEREN

  We doen alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat informatie over Goederen nauwkeurig, correct en actueel is. We kunnen echter niet garanderen dat er geen fouten zullen voorkomen in de omschrijving en/of prijsomschrijving van de Goederen, of dat Goederen altijd voorradig zullen zijn indien u een Bestelling wenst te plaatsen om ze te kopen. Het materiaal dat voorhanden is op onze Website, mag niet aanzien worden als een verklaring of vertegenwoordiging met betrekking tot de Goederen. Alle foto's afbeeldingen en omschrijvingen van Goederen zijn louter informatief en we nodigen u uit om ons te contacteren via de Mail ons pagina indien u enige verdere informatie wenst over de Goederen.

  We doen alle redelijke inspanningen om de toebehoren van de Goederen behoorlijk weer te geven, met inbegrip van de toepasselijke kleuren. Niettemin kan de werkelijke kleur die u ziet afhangen van uw computersysteem en –instellingen, waardoor we niet kunnen garanderen dat uw computer dergelijke kleuren nauwkeurig zal weergeven.

  We behouden ons het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen in de informatie over Goederen die op onze Website wordt weergegeven, inclusief maar niet beperkt tot informatie over prijzen, beschrijving en beschikbaarheid van Goederen. Wijzigingen aan de prijs, beschikbaarheid of omschrijving van Goederen zullen echter geen invloed hebben op Bestellingen die u reeds hebt geplaatst en die al door ons werden aanvaard in overeenstemming met Artikel 2 verderop.

  Het voorgaande heeft geen invloed op uw wettelijk vastgelegde rechten met betrekking tot onjuist omschreven Goederen.

 • 2. HOE PLAATS IK EEN BESTELLING?

  Om een Bestelling te plaatsen, moet u 18 jaar of ouder zijn. Om een Bestelling te plaatsen dient u op de Website de Goederen te selecteren, de door u gewenste methode van verzending, en, indien u dat wenst, andere bijkomende diensten en dient u te klikken op “PLAATS BESTELLING”. Voordat u overgaat naar de eindprocedure, zult u gevraagd worden een account aan te maken, of, indien u reeds een account hebt, u aan te melden.

  Wij kunnen geen Bestellingen aanvaarden die worden geplaatst op een andere manier dan die hierboven beschreven.

  Indien u bij het plaatsen van uw Bestelling problemen ondervindt of indien u niet zeker bent dat de via onze Website geplaatste Bestelling is afgerond, gelieve ons dan te contacteren

  Wanneer u een Bestelling plaatst, doet u ons een aanbod om de Goederen die u hebt geselecteerd te kopen. Bestellingen zijn onderworpen aan beschikbaarheid en aan onze aanvaarding en we kunnen, te allen tijde en naar eigen goeddunken, uw Bestelling weigeren, in gevallen zoals maar niet beperkt tot de volgende:

  U verschafte ons onjuiste informatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot: onvoldoende of onjuiste betalingsgegevens, onjuiste facturatiegegevens, een onvolledig of onjuist leveringsadres of frauduleuze informatie.

  Er is een fout op onze Website met betrekking tot de Goederen die u hebt besteld, bijvoorbeeld een fout met betrekking tot de prijs of omschrijving van de Goederen zoals weergegeven op onze Website.

  De Goederen die u hebt besteld zijn niet langer beschikbaar via onze Website.

  We vermoeden dat u jonger bent dan 18 jaar.

  We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld ten aanzien van u of een derde partij voor het verwijderen van Goederen van onze Website, het verwijderen of bijwerken van materiaal of inhoud op de Website, het weigeren een Bestelling te verwerken of het schorsen van een transactie nadat wij met de verwerking ervan zijn begonnen.

  Als wij uw Bestelling niet kunnen aanvaarden of verwerken zullen wij zo snel mogelijk en ieder geval niet meer dan 30 dagen na de dag van uw Bestelling telefonisch of via e-mail contact met u opnemen. Indien we uw Bestelling niet kunnen aanvaarden of verwerken omdat de Goederen niet langer beschikbaar zijn of omwille van een fout in de prijzen en/of andere informatie over de Goederen waarvoor u een Bestelling hebt geplaatst, zullen wij u contacteren en alternatieve goederen voorstellen waarvan wij denken dat die u wellicht interesseren. Indien u onze suggesties niet wenst te aanvaarden zullen wij uw Bestelling met betrekking tot de Goederen die wij niet kunnen leveren annuleren en u het bedrag dat u ons hebt betaald met betrekking tot die Goederen terugbetalen.

  Indien u de Bestelling hebt geplaatst via onze Website, zult u een geautomatiseerde e-mail ontvangen ter bevestiging dat wij uw Bestelling hebben ontvangen. Deze e-mail bevat relevante informatie over uw Bestelling (zoals aantal, prijs, verzendingsmodaliteiten). Gelieve te noteren dat deze e-mail NIET betekent dat wij uw Bestelling hebben aanvaard. Tenzij u uw Bestelling annuleert, zal uw Bestelling worden verzonden. Op dat moment zult u een e-mail met bevestiging van de verzending ontvangen, met daarin de mededeling dat wij alle of een deel van de in uw Bestelling bestelde Goederen hebben verzonden.

  Bestellingen kunnen ten allen tijde worden geannuleerd voordat ze door ons werden verwerkt. Indien u uw Bestelling wenst te annuleren, neem dan contact met ons op via onze Mail ons pagina. Annuleringen van Bestellingen die niet worden uitgevoerd zoals hierboven beschreven, zullen niet worden aanvaard. Zodra uw Bestelling is verwerkt, kunt u enkel nog gebruik maken van uw herroepingsrecht conform de procedure in Artikel 8 hieronder.

 • 3. WAT GEBEURT ER INDIEN GOEDEREN NIET BESCHIKBAAR ZIJN?

  We doen alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de informatie over Goederen die op onze Website wordt weergegeven te allen tijde nauwkeurig en correct is. Wanneer u een Bestelling plaatst, is het echter helaas mogelijk dat bepaalde Goederen niet langer in voorraad zijn, vooral indien we over kleine voorraden beschikken op het ogenblik dat u uw Bestelling heeft geplaatst.

  Indien wij er niet in slagen om u de bestelde Goederen op te sturen binnen 30 dagen na de dag van uw Bestelling, zullen wij u contacteren met de vraag of u wilt dat wij uw Bestelling deels of volledig annuleren en, in voorkomend geval, zullen wij de kosten van de Goederen van de geannuleerde Bestelling terugbetalen. Ingeval wij geen antwoord krijgen op onze e-mail of het bericht dat wij op uw antwoordapparaat achterlaten, zullen wij u een herinneringsmail sturen. Als u ons in de 3 daaropvolgende dagen niet contacteert, zullen wij uw volledige Bestelling annuleren en het bedrag van de Goederen terugbetalen. Niets in deze voorwaarden doet afbreuk aan uw wettelijk vastgelegde rechten met betrekking tot gebrekkige of foutief omschreven Goederen.

 • 4. ONS PRIJSBELEID

  De prijzen van de Goederen worden weergegeven op onze Website en zullen worden bevestigd in de geautomatiseerde e-mail met Bevestiging van Bestelling die u zal ontvangen eens u uw Bestelling heeft geplaatst.

  Alle prijzen zijn in euro en inclusief BTW maar omvatten niet de verzendkosten.

  Aan uw Bestelling kunnen kosten zijn verbonden voor de levering. Deze worden op onze Website weergegeven op het moment dat u uw Bestelling plaatst. De kosten voor levering zijn afhankelijk van de waarde van uw Bestelling en de door u gewenste verzendingsmethode. Om onze geldende toeslagen en algemene voorwaarden voor levering te raadplegen, gelieve onze Levering en Retours pagina te bezoeken

  We behouden ons het recht voor om de prijzen van onze Goederen op onze Website te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Wijzigingen aan de prijzen van Goederen zullen geen invloed hebben op uw Bestelling wanneer we uw Bestelling reeds hebben aanvaard en u een e-mail met Bevestiging van Bestelling hebben opgestuurd.

  Indien we een fout vaststellen in de prijs van Goederen die u hebt besteld, zullen wij u hiervan via e-mail of telefonisch zo snel mogelijk op de hoogte brengen en u de mogelijkheid geven om de Bestelling met de correcte prijs opnieuw te bevestigen of te annuleren. Indien u de Bestelling annuleert, zullen wij het door u betaalde bedrag terugbetalen of opnieuw aan uw krediet toevoegen.

 • 5. HOE KAN IK BETALEN?

  We aanvaarden de meeste betaalkaarten, waaronder Visa, Mastercard, American Express, ING Homepay en Direct e-Banking We aanvaarden ook betaling met PayPal. Betalingen moeten gebeuren in de munteenheid weergegeven op uw Bestelling op het moment dat u die plaatst.

  Indien u betaalt met kredietkaart of debetkaart, moet u bij het plaatsen van uw Bestelling de gegevens van uw kaart verschaffen. De totale waarde van uw Bestelling zal op het moment dat wij uw Bestelling ontvangen met uw kredietkaart of debetkaart worden betaald. We kunnen uw Bestelling niet aanvaarden noch Goederen leveren, zolang de uitgever van uw kredietkaart of debetkaart de betaling van de bestelde Goederen niet heeft geautoriseerd. Indien we dergelijke autorisatie niet ontvangen, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen. We behouden ons het recht voor om de identiteit van de houder van de kredietkaart of debetkaart te controleren door gepaste documentatie te vragen.

  We nemen alle mogelijke voorzorgen om onze Website te beveiligen en fraude te voorkomen. Alle transacties met kredietkaarten en debetkaarten op deze Website worden verwerkt door “GLOBAL COLLECT INTERNATIONAL PAYMENT SERVICES”, een beveiligde online gateway die verantwoordelijk is voor het geautomatiseerd verwerken in een beveiligde omgeving van de informatie i.v.m. uw betalingsgegevens. Weet dat wij te allen tijde en naar eigen goeddunken kunnen weigeren om te leveren aan bepaalde landen of locaties waarvan wij menen dat ze een hoog risico van fraude inhouden.

  Indien u betaalt met PayPal zal u worden gevraagd om in te loggen op uw account met uw e-mail adres en paswoord om uw betaling te bevestigen. Indien u geen PayPal account heeft kan u nog steeds betalen met PayPal tot een maximum van 10 keer en zal u gevraagd worden om persoonlijke gegevens en kredietkaart gegevens. Uw Goederen zullen worden geleverd nadat uw betaling is gemachtigd. Indien we geen betaling ontvangen met beschikbare middelen binnen de 30 dagen na de datum van uw Bestelling zal uw Bestelling worden geannuleerd.

  We sturen u de Goederen op het leveringsadres dat is weergegeven op uw Bevestiging van Bestelling. We kunnen echter via e-mail enkel documenten versturen naar het e-mailadres dat u hebt opgegeven op het moment dat u de Bestelling plaatste.

 • 6. WANNEER WORDEN PRODUCTEN GELEVERD

  Goederen die via deze Website worden besteld, kunnen enkel worden geleverd in BELGIE en LUXEMBURG.

  De levering zal uitgevoerd worden door een normale koeriersdienst, tijdens de gebruikelijke kantooruren van maandag tot vrijdag (uitgezonderd feestdagen). Verzendkosten kunnen van toepassing zijn op uw Bestelling: om onze leveringsvoorwaarden en verzendkosten te zien, gelieve onze Levering en Retours pagina te raadplegen. Zodra we de Goederen aan onze koeriersdienst hebben toevertrouwd, krijgt u een e-mail met Bevestiging van Bestelling.

  We leveren geen Goederen tenzij of totdat we de betaling hebben ontvangen. We doen al het mogelijke om de Goederen te leveren binnen de leveringstijd die in onze leveringsvoorwaarden wordt beschreven. Data of tijdstippen van levering die wij geven zijn echter niet meer dan een schatting en wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor door u geleden verlies of schade als gevolg van een onvermijdelijke vertraging in de levering.

  Indien er op het gespecificeerde leveringsadres niemand aanwezig is die de levering van de Goederen in ontvangst kan nemen, zal de koerier een bericht ter kennisgeving achterlaten in uw brievenbus.

  De eigendom en het risico van verlies van uw Goederen gaan bij de levering op u over.

 • 7. HOE ZENDT U GOEDEREN TERUG?

  We hopen dat u verheugd bent met uw aankoop van 7 For All Mankind. Niettemin begrijpen we indien u enige of alle van de artikelen wenst terug te geven. Goederen die per vergissing werden geleverd, die onvolledig, beschadigd of defect waren, of indien u gewoon van gedachten bent veranderd, kunnen naar ons worden teruggezonden door het onderstaande proces te gebruiken en binnen de bepaalde gespecificeerde periodes terug te vinden op onze Levering en retours pagina.

 • 8. UW RECHT OM UW BESTELLING TE ANNULEREN ONDER DE VERORDENINGEN BETREFFENDE DE VERKOOP OP AFSTAND.

  Enkel bestemd voor consumenten:

  U heeft het recht aan Seven for all Mankind Netherlands BV, 7 For All Mankind Afdeling mee te melden dat u afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag volgend op de levering van de Goederen.

  Indien u een consument bent die zich bevindt in de EU heeft u het recht om uw bestelling bij ons te annuleren onder artikel 47 van de Belgische Wet van 6 april 2010 betreffende Marktpraktijken en Consumentenbescherming (die de Europese Verordening betreffende de bescherming van consumenten bij op afstand gesloten overeenkomsten implementeert) (de “Verordeningen betreffende de Verkoop op Afstand”).

  U heeft 14 kalenderdagen vanaf de dag volgend op de levering van uw goederen indien u wenst uw bestelling te annuleren onder deze Verordeningen betreffende de Verkoop op Afstand. In dat geval zullen wij u een volledige terugbetaling geven, inclusief enige verzendkosten betaald op het tijdstip van uw Bestelling.

  Gelieve de onderstaande procedure te volgen voor de teruggave van uw goederen onder de Verordeningen betreffende de Verkoop op Afstand:

  Informeer ons van uw beslissing om de overeenkomst op te zeggen binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag volgend op de levering van uw goederen , schriftelijk per e-mail of aangetekende brief verzonden naar het onderstaande adres:
  Bleckmann Netherlands,7575AX Oldenzaal,Netherlands,

  U bezorgt ons de Goederen terug overeenkomstig de procedure aangegeven onder “Hoe doet u een teruggave” op onze Levering en Retours pagina.

  U bezorgt ons, op eigen kosten, de volledige Bestelling terug indien u die reeds heeft ontvangen. In elk geval moeten de goederen zich in hun originele staat en verpakking en ongedragen bevinden.

  Indien u goederen terug bezorgt door middel van de Verordeningen betreffende de Verkoop op Afstand zullen alle verzendkosten betaald op het tijdstip van de Bestelling volledig worden terugbetaald.

  Gelieve te noteren dat de kosten om ons de Goederen terug te bezorgen door u worden gedragen.

  Gelieve te noteren dat zolang de Goederen in uw bezit zijn, het uw plicht is ervoor te zorgen dat de Goederen veilig en in goede staat bewaard worden.

  Uw terugbetaling zal normaal worden verwerkt binnen 14 dagen vanaf de ontvangst van uw terruggaves maar gelieve ons tot 30 dagen te gunnen tijdens drukke periodes.

 • 9. ONZE VERANTWOORDELIJKHEID TEN AANZIEN VAN U

  In deze Algemene Verkoopsvoorwaarden worden alle plichten en verantwoordelijkheden met betrekking tot het verstrekken van Goederen omschreven. Behalve zoals bepaald in dit artikel, verschaffen wij geen garanties, bepalingen of andere voorwaarden die ons binden met betrekking tot het leveren, niet leveren of laattijdig leveren van de Goederen.

  Iedere garantie, bepaling of andere voorwaarde, die voortkomt uit of in verband staat met de levering van Goederen die anders in de overeenkomst opgenomen of geïncorporeerd zou kunnen worden door wetten, gewoonterecht, of toepasselijke wetgeving in het land waar u bent gedomicilieerd of waar u de Goederen hebt gekocht, wordt hierbij expliciet uitgesloten in de mate dat de wet dit toelaat. We zullen met name niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor:

  Derving van winst, inkomen, zakelijke mogelijkheden, opbrengst of goodwill; of

  Verlies of schade die niet redelijkerwijs kon voorzien worden als gevolg van onze contractbreuk of van het verzaken aan onze juridische zorgvuldigheidsplicht. Verlies of schade is "redelijkerwijs voorzienbaar" indien, op het moment dat wij en u samen een overeenkomst aangingen, dergelijk verlies werd overwogen (of redelijkerwijs overwogen had moeten worden) door ons en u, of indien u ons meedeelde dat het verlies zich kan voordoen indien wij de overeenkomst of onze juridische zorgvuldigheidsplicht niet nakomen.

  Zonder verzaking aan het voorgaande, zal niets in deze Algemene Verkoopsvoorwaarden een beperking of uitsluiting vormen van onze aansprakelijkheid vormen (i) voor overlijden of persoonlijk letsel ten gevolge van onze nalatigheid; of (ii) voor fraude; of (iii) voor het niet naleven van de verplichtingen volgend uit toepasselijke nationale wetgeving inzake eigendom; of (iv) van enige aansprakelijkheid die overeenkomstig de toepasselijke wetgeving niet kan worden uitgesloten.

  Niets in deze Algemene Verkoopsvoorwaarden raakt aan uw wettelijk vastgelegde rechten als consument, noch aan uw herroepingsrecht conform Artikel 8 hierboven.

 • 10. HOE WORDEN PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKT?

  Door uw Bestelling te plaatsen, geeft u aan dat u begrijpt en ermee akkoord gaat dat de gegevens die u bij het registreren op de Website verstrekt, door ons kunnen worden bewaard, verwerkt en gebruikt met het doel om uw Bestelling te verwerken. We zullen uw informatie verwerken in overeenstemming met ons Privacybeleid.

 • 11. GEBRUIK VAN DE WEBSITE

  Gebruik van deze Website is onderworpen aan de Gebruiksvoorwaarden beschikbaar in onze rubriek Juridische Mededelingen.

 • 12. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

  Het 7 FOR ALL MANKIND merk evenals alle merken, ongeacht of ze al dan niet figuratief zijn, en alle andere tekens, illustraties, beelden en logo's die voorkomen op onze goederen, accessoires of verpakkingen, ongeacht of ze al dan niet geregistreerd zijn, zijn en blijven uitsluitend eigendom van 7 FOR ALL MANKIND LLC en de met haar verbonden ondernemingen. Volledige of gedeeltelijke reproductie, wijziging of gebruik van deze tekens, afbeeldingen, beelden en logo's, zonder onze schriftelijke, uitdrukkelijke en voorafgaande goedkeuring, is ten strengste verboden, ongeacht de reden of het medium, en zal worden vervolgd.

 • 13. OMSTANDIGHEDEN BUITEN ONZE CONTROLE

  We zullen al het mogelijke doen om onze verplichtingen volgens deze Algemene Verkoopsvoorwaarden na te komen. We kunnen echter niet aansprakelijk worden gehouden voor vertragingen of niet-nakomingen indien dergelijke vertraging of niet-nakoming het gevolg is van omstandigheden waar wij redelijkerwijs geen controle over hebben, zoals maar niet beperkt tot: overmacht, explosie, overstroming, brand of ongeval; oorlog of onlusten; staking, vakbondsacties; inmenging van de overheid; een daad of nalatigheid van een derde; niet-nakoming door onze leverancier(s); uw falen om ons een correct leveringsadres te geven of ons te informeren over een adreswijziging of uw falen om de betaling uit te voeren.

  Ingeval zich een dergelijke niet te voorziene gebeurtenis voordoet zullen wij u daar zo snel mogelijk van op de hoogte brengen en onze verplichtingen zo snel als redelijkerwijs mogelijk nakomen. Ingeval deze onderbreking langer dan een periode van twee (2) weken zou duren, is het uw recht om de Bestelling te annuleren, en u zult een terugbetaling ontvangen in overeenstemming met Artikel 8 van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden.

 • 14. TOEPASSELIJKE WETGEVING

  Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn onderhevig aan de wetgeving van België zonder inachtname van de bepalingen die van toepassing zijn inzake strijdigheid van wetten. In die mate dat dit is toegelaten door de toepasselijke wetgeving inzake consumentenbescherming, dienen alle klachten of verzoeken met betrekking tot deze Algemene Verkoopsvoorwaarden ingediend te worden bij de Belgische rechtbanken.

 • 15. WERDERVERKOOP / OPNIEUW VERZENDEN VAN ONZE KOOPWAAR

  We besteden voortdurend aandacht aan de kwaliteit van de Goederen die wij onze klanten aanbieden, met het oog op constante klantentevredenheid. Onze Goederen worden enkel verdeeld in onze eigen winkels en door onze wederverkopers. U mag zichzelf niet voordoen als een van onze geautoriseerde wederverkopers of als zijnde gekwalificeerd om onze Goederen te verkopen. We houden het recht voor om te weigeren uw Bestelling te aanvaarden, indien het vermoeden bestaat dat u van plan bent om onze Goederen door te verkopen.

 • 16. ONS CONTACTEREN

  Als u vragen hebt over deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, onze Goederen of uw Bestelling, gelieve dan contact met ons op te nemen via onze Mail ons pagina.

 • 17. ALGEMENE VOORWAARDEN

  Ons falen noch uw falen om een bepaling uit deze Algemene Verkoopsvoorwaarden na te leven, betekent niet dat die bepaling niet langer van kracht is. Zulks falen zal op geen enkele manier raken aan de mogelijkheid om later de naleving van die bepaling af te dwingen.

 • 18. DEFINITIES

  In deze Algemene Verkoopsvoorwaarden betekent:
  "Overeenkomst" de overeenkomst tussen u en ons voor de verkoop en aankoop van Goederen, bestaande uit uw Bestelling, onze Bevestiging van Bestelling en deze Algemene Verkoopsvoorwaarden;
  "Goederen" de goederen die wij van tijd tot tijd verkopen op onze Website, met inbegrip van maar niet beperkt tot jeanswaren, sportwaren, inclusief kledij, tassen, handtassen en toebehoren.
  "Bestelling" een bestelling van Goederen geplaatst in overeenstemming met deze Algemene Verkoopsvoorwaarden;
  "Bevestiging van Bestelling" de e-mail met bevestiging van uw bestelling die door ons aan u wordt overgemaakt en waarmee wij op het moment dat de Goederen worden verzonden aangeven uw Bestelling te aanvaarden en waarin de relevante details van de door u aangekochte Goederen staan vermeld;
  "Algemene Verkoopsvoorwaarden" deze algemene verkoopsvoorwaarden;
  "we/wij", "ons" of "onze" betekent Seven for all Mankind Netherlands BV, 7 For All Mankind Afdeling, waarvan de maatschappelijke zetel zich bevindt te Seven for all Mankind Netherlands BV, Los Angelesstraat 4, 2548JC – 's-Gravenhage, Netherlands
  "Website" onze website op http://be.eu-tst110.7forallmankind.com
  "u" of "uw" u, de klant.

   

Wij Accepteren:
Veilige Betaling Mit: